Glavni meni
Poudarki
Iz fotogalerije
Dogodki
Facebook

Postanite prijatelj Vibacoma na Facebooku
Alumni
Barbara Ogrinc
V Vibacomu je opravljala delo vodje pisarne in strokovnega analitika finančno-računovodskih izkazov. Skrbela je za t.i. »back office« aktivnosti - urejanje dokumentacije, koordinacijo sestankov, koordinacijo finančno-računovodskega dela z zunanjimi in internimi sodelavci, pripravo strokovnih predlogov za optimalno finančno-računovodsko poslovanje, pripravo pogodb in podatkov za plače, izterjavo neplačanih računov in kadrovske zadeve.


Kaja Rangus
V Vibacomu je imel vlogo mlade raziskovalke iz gospodarstva. Njeno delo v okviru Vibacoma se je nanašalo na njeno doktorsko disertacijo, v kateri je proučila stanje odprtega inoviranja v Sloveniji in tujini. Z raziskovalnim delom je skušala odgovoriti na vprašanja, ki se navezujejo na merjenje odprtega inoviranja, situacije in okoliščine v katerih je model odprtega inoviranja najbolj uspešen, na težave, ki nastopijo ob vpeljavi koncepta in pridobivanju zunanjih virov, na vlogo managementa in motiviranih posameznikov v organizacijah ter vlogo okolice in državne usmeritve. Oblikovala je model vpliva različnih determinant na odprto inoviranje, s katerim je odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja.

Leta 2010 je magistrirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ter julija 2014 doktorirala na bolonjskem doktorskem programu, smer podjetništvo.


Mojca Štepic
V Vibacomu je opravljala delo vodje projektov in predavateljice. Bila je vodja in izvajalka projekta inovacijskega novinarstva in inovacijskega komuniciranja v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah (projekt InCo Jr.). V okviru projekta je učence, dijake in učitelje seznanjala s konceptom inovativnosti, komuniciranja o njej ter predstavljala koncept inovacijskega novinarstva.
Delovala je tudi kot svetovalka v programu vavčerskega sistema (JAPTI) na področju inovativnosti in razvoja ter rasti podjetij.
Trenutno je zaposlena v Center za razvoj Litija d.o.o.


Estera Lah Poljak
V Vibacomu je opravljala delo vodje projektov in predavateljice, hkrati je skrbela tudi za razvoj trženja in poprodajnih aktivnosti. Bila je tudi vodja projekta InCo gibanje in vodja organizacijskega odbora vsakoletne InCo konference. Je urednica in soavtorica letne publikacije Manifest InJo-InCo. Je asistenka predavateljice Violete Bulc pri predmetu Inovativni in inovacijski management na DOBA Fakulteti.
Z Vibacomom ostaja povezana na področju komuniciranja in kot partnerka InCo gibanja. Trenutno je zaposlena v Delo d.d.


Siniša Jančić
V Vibacomu je opravljal delo IT strokovnjaka s fokusom na informatizaciji Vibacomovih inovacij. Je diplomant Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani. Trenutno je zaposlen v podjetju BanKart.


Tina Alpner
V Vibacomu je opravljala delo asistenta vodje projektov in bila zadolžena za analitično delo, podporo projektov in pomoč pri poprodajnih aktivnostih Vibacoma.
Je diplomantka Ekonomske fakultete, Univerza v Ljubljani, smer Trženje, študij pa nadaljuje še na podiplomski ravni, smer Poslovna informatika. Trenutno je zaposlena na Novisplet.com, kjer opravlja delo medijske načrtovalke.


Tadej Jančar
V Vibacomu je opravljal delo asistenta vodje projektov in bil zadolžen za analitično delo, podporo projektov in pomoč pri poprodajnih aktivnostih Vibacoma.
Trenutno vodi družinsko podjetje Cvetličarna Regina.


Matej Marcen
V Vibacomu je skrbel za računovodsko-finančno področje in asistiral pri izvedbi izobraževalnih delavnic.
Trenutno dela v družinskem gradbenem podjetju Marcen d.o.o., kjer skrbi za transparentnost in optimizacijo poslovanja. Aktivno in uspešno se ukvarja tudi s trgovanjem z vrednostnimi papirji.


Petra Jerina
V Vibacomu je skrbela za podporo na področju trženja in poprodajnih aktivnosti, s poudarkom na upravljanju s poslovnimi adremami, organizaciji in koordinaciji konferenc ter drugih dogodkov, spletnih komunikacij in posodobitev spletnih strani.
Trenutno je zaposlena na Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo.


Miha Eržen
V Vibacomu je bil zaposlen kot projektni vodja. Zadolžen je bil za koordinacijo, oblikovanje strateških dokumentov, tržne raziskave in analize. Sooblikoval je tudi nekaj ključnih Vibacomovih orodij.
Trenutno je zaposlen na Financah kot vodja marketinga.


David Rakar
V Vibacomu je opravljal delo asistenta na projektih. Poleg tega je bil odgovoren tudi za razvoj franšiznega sistema.
Svoje podjetniško znanje je utrjeval v družinskem podjetju Gostilna Rakar.
Trenutno ima svoje podjetje Davidon d.o.o., ukvarja pa se z vodenjem projektov na področju mladinskih medijev.


Rok Gorjup
Projektni vodja in predavatelj v Vibacomu. Svoje znanje je nadgrajeval na področju inovativnih pristopov v trženju in spremenjenih pogledih na trg. Oblikoval je temelje novih razmišljanj o segmentih strank in sodeloval pri oblikovanju inovativnih odnosov med skrbniki in njihovimi strankami. Skozi prizmo segmentov strank je nadgrajeval obstoječe sisteme postavljanja strategij podjetij in sodeloval pri iskanju prijemov za optimizacijo proizvodnje v izbranih podjetjih.
V decembru 2004 je kot soavtor projekta ''Metodologija segmentacije akterjev poslovnega ekosistema'', kot enega izmed modulov MABS metodologije, prejel srebrno priznanje za poslovno inovacijo.
Trenutno je zaposlen v DZS d.d.


Marko Plazar
V Vibacomu je opravljal delo direktorja projektov in procesa za izvedbo poslov. Na navedenem delovnem mestu so ga odlikovale izkušnje na področju priprave in vodenja projektov, sistematizacije in optimizacije poslovnih procesov, izvedbe projektov po metodologiji MABS, vzpostavljanja mednarodnih nabavnih verig in izvajanja tržnih raziskav. V okviru Vibacoma je prejel nagrado FENIKS za projekt leta na področju management consultinga za leto 2004 za projekt »BTC Logistični center 2004«.
Trenutno je zaposlen v uspešnem novomeškem podjetju Adria Mobil d.o.o. kot vodja prodaje za določen geografski trg.


Urban Poljak
V Vibacomu je opravljal delo analitika in pomagal projektnim vodjem pri izvajanju posla.
Trenutno je zaposlen v prodaji podjetja MDM d.o.o. kot direktor izvoza.


dr. Aleš Bulc
Dr. Aleš Bulc je bil v Vibacomu pobudnik in nosilec pilotnih projektov, kjer je, z inovativnim kombiniranjem tehnološko – operativnih ter managersko – komercialnih zmožnosti podjetja, sestavljal drugačne poslovne zgodbe z visokim potencialom ustvarjanja dodane vrednosti.
Dr. Bulc je lastnik podjetja Amb Invest d.o.o., ki se ukvarja z oceno primernosti naložb, vrednotenjem kapitalskih tveganj, analizo možnih virov financiranja in pripravo dokumentacije za njihovo učinkovito pridobivanje ter soustanovitelj in direktor podjetja And d.o.o., ki se ukvarja nepremičninami.

Dušan Omerčević
Njegovo delo v Vibacomu je obsegalo predvsem koordinacijo projektov za področje informacijske tehnologije.
Na Fakulteti za računalništvo in informatiko je deloval kot raziskovalec v laboratoriju za umetne vizualne spoznavne sisteme. Trenutno je zaposlen v Zemanta d.o.o.


Albert Keith Fisher
V podjetju Vibacom d.o.o. je opravljal delo projektnega vodje, svetovalca za informacijske tehnologije in reinženiring procesov. Poleg dela na poznanih tehnologijah in sistemih v računalništvu je obenem razvijal lastne sisteme.