Glavni meni
Poudarki
Iz fotogalerije
Dogodki
Facebook

Postanite prijatelj Vibacoma na Facebooku
Orodja in pristopi
MABS® šola razmišljanja

Metodologija, ki temelji na principu »podjetje je živ organizem« in omogoča prepoznavanje interne moči podjetja, definicijo ustreznih tržnih niš in poslovnih partnerjev, definicijo učinkovitega prodajnega spleta ter oblikovanje optimalnega delovanja. Vključuje orodja: »diagnostiko«, »segmentacijo poslovnih akterjev«, »participativni model«, E3HRM®.


Evolucijski model

Orodje za učinkovito in jasno identifikacijo trenutnega stanja v poslovnem okolju v odnosu do ustvarjanja dodane vrednosti. Omogoča identifikacijo razvojne faze v kateri se podjetje trenutno nahaja in omogoča sistematičen pristop k oblikovanju strategij za dolgoročno stabilno rast.


Diagnostika

Ocena razvojne faze podjetja z uporabo evolucijskega modela razvoja poslovnih sistemov. Rezultati omogočajo pridobitev jasnih izhodišč za oblikovanje razvojnih strategij.


Participativni model


Orodje za aktiviranje kritične mase zaposlenih v proces strateškega/taktičnega/operativnega razmišljanja. Zagotavljanje kritične mase ambasadorjev sprememb in vzpostavljanje kolektivne zavesti.


Kristalizacija idej

Ciljno moderiranje aktivnega dialoga med udeleženci z vlogo mentorja kot provokatorja, koordinatorja, prinašalca alternativnih pogledov in vzpodbujevalca konstruktivne kritike.


Poslovni skelet

Voditeljsko orodje za jasno določanje okolja in pravil iger poslovnega sistema. Skelet poveže zgodbo lastnika z zgodbo podjetja. Povezuje ključne sposobnosti in vrednote podjetja z vizijo in poslanstvom, ključne cilje s ključnimi strategijami in kazalci uspešnosti.


Diagnostično orodje "8+1"

Orodje za učinkovito diagnostiko ključnih devetih poslovnih odnosov, kot temeljnega vira za vzpostavljanje učinkovitega medfunkcijskega sodelovanja ter razvoj učečih in mislečih okolij.


Segmentacija poslovnih akterjev

Posebna tehnika segmentacije poslovnih akterjev (strank, dobaviteljev, zaposlenih), ki temelji na logiki drevesnih struktur in razvojne zgodbe poslovnega okolja.


Akcijski načrt

Orodje za določitev konkretnih aktivnosti za izpeljavo začrtane strategije, določitev odgovornih nosilcev za njihovo realizacijo ter identifikacija rokov izvedbe. Omogoča preglednost aktivnosti za določeno obdobje. Zaposlenim (nosilcem aktivnosti) in nadrejenim daje možnost spremljanja same realizacije in učinka aktivnosti.


E3HRM®

Model za učinkovit razvoj kadrovske strategije, ki upošteva potrebe razvojne zgodbe poslovnega okolja in moč človeškega kapitala na osnovi obnašanja, talentov in znanja.


B2B

Orodje za spremljanje zahtevnih akcijskih načrtov in sistematično obveščanje nosilcev o tekočih zadolžitvah.