Glavni meni
Poudarki
Iz fotogalerije
Dogodki
Facebook

Postanite prijatelj Vibacoma na Facebooku
Splošni pogoji poslovanja
Cenik in struktura popustov:

1 človek dan (ČD) = 5-7 efektivnih ur projektnega dela na terenu oz. 7 efektivnih ur analitičnega dela na projektu
  • Vrednost 1 človek/dneva (ČD) na strateškem nivoju = 1.750 EUR (neto)
  • Vrednost 1 človek/dneva (ČD) na taktičnem nivoju = 1.150 EUR (neto)
  • Vrednost 1 človek/dneva (ČD) na operativnem nivoju = 850 EUR (neto)

  • Vrednost 1 človek/ dneva (ČD) za izobraževanje oz. predavanje = 2.000 EUR (neto)
  • Vrednost 0,5 človek/ dneva (ČD) oz. 2-4 urno izobraževanje oz. predavanje = 1.400 EUR (neto)
  • 1,5 urno predavanje = 900 EUR (neto)


Popusti glede na segmente strank:
15% za segment Partnerjev
8% za segment Razvoj
3% za segment Potencial

Popusti glede na obseg dela:
3% za do 10 ČD
5% za 11 - 20 ČD
8% za 21 - 30 ČD
10% nad 30 ČD

Popusti glede na dolgoročnost sodelovanja:
10% promocijski popust (za 1 dnevna predavanja s potencialom dolgoročnega sodelovanja)
5% če je pogodba na mesečni osnovi vsaj za 1 leto
3% če je stalna stranka

Poseben popust za lokalne in regionalne razvojne centre, ki spodbujajo inovativnost v lokalnih okoljih: 30%

Popust za razvojne zgodbe za podjetnike – 15 ČD (do 20 zaposlenih oz. do 500.000 EUR letnega prometa): 70% (max 3 projekti na leto).

Poseben popust za šole in vrtce, ki sodelujejo v mednarodnem projektu FIT: 30%

Vsi dodatni stroški, ki izvirajo iz realizacije posameznega projekta (potni stroški, prenočišča, drugi posebni stroški), se dodatno obračunajo. Za navedene stroške popusti ne veljajo.

Rok plačila je 10 dni po izstavitvi računa. Račun se izstavi po opravljeni storitvi oziroma na mesečni osnovi, če gre za sodelovanje na daljši rok.

Veljavnost ponudbe je 4 tedne.