Glavni meni
Poudarki
Iz fotogalerije
Dogodki
Facebook

Postanite prijatelj Vibacoma na Facebooku
Inovacije
MABS
Segmentacija
MENETE
E3HRM
V razvoju

  MABS®: Methodology for Acceleration of Business Systems, Handbook for Managers that Care
  2003: ZLATO PRIZNANJE ZA INOVATIVNOST Območne gospodarske zbornice Ljubljana

  MABS® je metodologija za pospešen razvoj poslovnih sistemov. Na njeni osnovi oblikujemo in uvajamo inovativne razvojne zgodbe, kar lastnikom in vodjem podjetij omogoča povečevanje vrednosti podjetja preko organske strategije rasti. Temelji na identifikaciji in razvoju zdravih jeder in ključnih sposobnosti, odkrivanju tržnih niš ter sprotnem uvajanju taktičnih in operativnih rešitev.

  Metodologija je sestavljena iz naslednjih izvedbenih faz:
  1. Diagnostika (določitev stanja kondicije podjetja, izdelava segmentacija in swot analize - analize prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti)
  2. Poslovne, razvojne zgodbe (opredelitev poslovnega skeleta, identifikacija elementov za organsko rast/konsolidacijo in/ali kapitalsko rast/dezinvesticijo)
  3. KIR (Kontinuiran Inovativni Razvoj), ki predstavlja alternativo vsesplošno uveljavljenemu sistemu stalnih izboljšav in vsebuje elemente kurative in preventive in se osredotoča na poslovne odnose

   Segmentacija akterjev poslovnega ekosistema
   2004: SREBRNO PRIZNANJE ZA INOVATIVNOST Območne gospodarske zbornice Ljubljana

   Metodologija za segmentacijo akterjev poslovnega ekosistema predstavlja modul metodologije MABS®, ki zagotavlja postavitev trdnih logičnih izhodišč za oblikovanje inovativnih poslovnih zgodb na osnovi na osnovi teorije grafov in poslovne logike ter ključnih strateških usmeritev podjetja.

   Pristop je več funkcionalen, saj se uporablja za upravljanje odnosov s:
   1. strankami za optimizacijo delovanja prodajne verige, povečanje donosnosti na izbran segment strank, povečanje stroškovne učinkovitosti, minimalizacijo fluktuacije obstoječih strank in povečanje zadovoljstva strank;
   2. dobavitelji za zmanjšanje števila neustreznih dobaviteljev, povečanje stroškovne učinkovitost nabave in usklajevanje strateških načel med dobaviteljem in podjetjem;
   3. zaposlenimi za identifikacijo tistih zaposlenih, ki kažejo sposobnosti in obnašanja, ki dajejo ustrezno stopnjo zaupanja za dosego strateških ciljev podjetja ter oblikovanje nabolj optimalnih timov.

   Rezultati pristopa so: matrika lastnosti, tabela ocen in vrednotenja akterjev, drevo so-odvisnosti, definirani segmenti in njihov opis. Na podlagi rezultatov management dobi v upravljanje segmente akterjev, ki so za podjetje najprimernejši in tiste, s katerimi je dolgoročno priporočljivo poslovni odnos oslabiti ali prekiniti.

   Obravnavani kriteriji za definicijo značilnosti želene stranke, dobavitelja, zaposlenega temeljijo na osnovi teorije grafov in poslovne logike ter strateške usmeritve poslovnega ekosistema.

    MENETE: Methodology for evaluation of net effects of training and education in a business cycle
    Metodologija za merjenje poslovne učinkovitosti usposabljanja in izobraževanja služi kot opora managerjem za vrednotenje učinkov izobraževanja pri doseganju poslovnih ciljev. Razvita je v sodelovanju s podjetjem 3R.tim.

     E3HRM®: model za učinkovito realizacijo HRM (Human Resource Management) sistemov v srednje velikih in malih podjetjih
     2004: BRONASTO PRIZNANJE ZA INOVATIVNOST Območne gospodarske zbornice Ljubljana ter DIPLOMA ZA UVRSTITEV V NACIONALNI IZBOR za inovacije

     E3HRM® kot strateška komponenta, izhaja iz razvojne zgodbe podjetja in predstavlja vodilo za izbor znanj in tipov ljudi, ki jih podjetje potrebuje za realizacijo poslovnih ciljev. Predstavlja osnovo za določanje razvoja ključnih kadrov.
     V sklopu modela so izdelani 3 osnovni zemljevidi:
     1. zemljevid obnašanj gre korak naprej od t.i. klasične segmentacije, ki upošteva predvsem demografske pokazatelje, kot so spol, starost, izobrazba, itn. in upošteva vednjske vzorce, ki so plod osebnostnega in strokovnega razvoja posameznika.
     2. zemljevid znanj, na podlagi katerega se definira obstoječa in potrebna znanja v podjetju in enostavneje oblikuje vsebinske elemente ciljno usmerjenega izobraževanja ter mentorstva in trenerstva.
     3. zemljevid talentov, ki nastane na podlagi KOLBE® testov , ki merijo naše naravne prednosti, naš prirojen, intuitiven način, kako dosegamo rezultate, cilje.

     Model je nastal na podlagi praktičnih izkušenj in testiranja v različnih poslovnih sredinah in je bil razvit v sodelovanju s podjetjema 3R.Tim d.o.o. (ziva@3rtim.si) ter CO&DA d.o.o. (darko.kovac@g-kabel.si).

     V razvoju
     *MIBS: Methodology for development of Inovative Business System, Handbook for Managers with a View
     Metodologija za razvoj inovativnega poslovnega sistema, ki služi kot opora pri zagotavljanju inovativnosti na vseh nivojih vodenja, upravljanja in izvajanja.
     *MPV: Predlogi in sugestije za oblikovanje učinkovitega poslovnega modela na nivoju podjetja, organizacijske enote, projekta ali poslovnega izziva. Prikazuje logične gradnike in opozarja na soodvisnosti in logične vzročno-posledične povezave med njimi.
     *MILC: Metodologija za vzpodbujanje in razvoj lokalnih skupnosti na osnovi socialnega kapitala ter ključnih sposobnosti posameznikov in organizacij (profitnih in neprofitnih) za dobrobit lokalne skupnosti in uspešno integracijo v evropske tokove.